KLJ voor iedereen!

KLJ voor iedereen ‘huh wat?’
onze klj heeft sinds vorig jaar een nieuwe werkgroep opgericht: – KLJ voor iedereen – deze werkgroep zorgt ervoor dat:

● Elk lid kan deelnemen ongeacht zijn/haar achtergrond
● Elk lid zich thuis voelt in onze klj
● Elk lid de nodige hulp krijgt
Het is de bedoeling dat er elk jaar aan 2 thema’s gewerkt word. De thema’s van dit jaar zijn:
● Armoede
● Psychisch welzijn

De klj heeft voor beide thema’s een vorming gevolgd. In zo’n vorming krijgt de werkgroep meer uitleg over de thema’s die aangevraagd zijn. En op die manier kunnen we onze leden en leiding beter helpen.