KLJ voor iedereen!

KLJ voor iedereen ‘huh wat?’
Onze KLJ heeft sinds vorig jaar een nieuwe werkgroep opgericht namelijk: KLJ voor iedereen

Deze werkgroep is opgericht zodat wij als KLJ onze leden beter kunnen helpen. Zo proberen wij onze activiteiten meer structuur te geven voor leden met autisme. Bekijken wij hoe we onze KLJ nog beter kunnen maken, zodat elk lid zich thuis voelt. Elk jaar kiest de werkgroep voor 2 thema’s waar zij aan gaan werken. Dit jaar zijn thema’s: armoede en psychisch welzijn.

De werkgroep heeft vorig jaar al een vorming gedaan. In zo een vorming kreeg de werkgroep meer uitleg over het aangevraagde onderwerp, we leerden er heel veel van!

Ook dit jaar heeft de werkgroep al een vorming gedaan rond het thema armoede. Zo kregen we een aantal tips hoe we moeten omgaan met leden die in armoede leven.

_____________________________________________________________________________________________________