KLJ Lokeren-Heiende
Giften

Giften

Niet enkel een gift aan Natuurpunt, Greenpeace, Kom op tegen Kanker, … is fiscaal aftrekbaar, ook een gift voor de bouw van de lokalen van KLJ KLJ Lokeren-Heiende is fiscaal aftrekbaar!

  1. Wanneer ontvang je een fiscaal attest? Een individuele schenker of een bedrijf, heeft recht op een fiscaal attest als de gift rechtstreeks van zijn rekening is gestort op het rekeningnummer van KLJ NATIONAAL. De gift bedraagt minstens 40 euro op jaarbasis en hij krijgt geen tegenprestatie voor de gift.
  2. Wie krijgt het fiscaal attest? Het fiscaal attest wordt verstuurd op naam van de rekeninghouder en naar het adres dat bij het rekeningnummer hoort.
  3. Moet de schenker het fiscaal attest aanvragen? Wie recht heeft op een fiscaal attest, krijgt dit automatisch met de post toegestuurd. Het is niet nodig dit aan te vragen.
  4. Wanneer krijgt de schenker het fiscaal attest? Als de gift ten laatste op 31 december op de rekening van KLJ Nationaal staat, krijgt de schenker het fiscaal attest in de loop van april in het volgende jaar.
  5. Wat komt niet in aanmerking? Een sponsor die een bedrag stort aan KLJ Heiende en die hiervoor in ruil een logovermelding, een advertentie of promotionele aandacht krijgt, heeft geen recht op een fiscaal attest. Bekijk daarvoor de pagina Sponsoring.
  6. Waarom moet er gestort worden op rekening van KLJ Nationaal? De gift moet gestort worden op rekeningnummer van KLJ Nationaal omdat die toestemming heeft om fiscale attesten af te leveren. De afdeling KLJ Lokeren-Heiende of VZW KLJ-Lokaal Heiende heeft hiervoor geen toestemming.
  7. Hoeveel bedraagt het fiscale voordeel? Voor natuurlijke personen bedraagt dit 45 % van het werkelijk gestorte bedrag. Het totale bedrag aan giften mag echter nooit meer zijn dan 10 % van het netto inkomen. Voor bedrijven is de aftrekbaarheid afhankelijk van het inkomen van de vennootschap en varieert tussen de 25 en 35 %. Het totaal bedrag aan giften mag maximum 5 % van de winst van de vennootschap bedragen.
  8. Hoe komt het geld bij KLJ Heiende terecht? Bij het versturen van de fiscale attesten, stort KLJ Nationaal het totaal geschonken bedrag door.
  9. Hoe moet ik een schenking correct doen De schenking van minimum 40 euro, dient te gebeuren op rekening BE96 7343 7734 9005 op naam van KLJ & Groene Kring vzw, Diestsevest 32 bus 3B, 3000 Leuven met vermelding van: GIFT 45013+ rijksregisternummer of ondernemingsnummer van de schenker